GGD & GGZ

Date
Category
Onderzoek, Voorlichting

GGD & GGZ

Voor de GGD Hollands Midden heb ik in de loop der jaren verschillende opdrachten gedaan op het terrein van openbare zorg en veiligheid.
Ondersteunend, onderzoekend en adviserend: van administratief medewerker voor regionale congressen Huiselijk Geweld, tot het vernieuwen van de verwijsgids, het ontwikkelen van een algemeen toepasbare vragenlijst voor (het toetsen van de effectiviteit van) trainingen, tot het verbeteren van de zicht- en vindbaarheid van hulp bij huiselijk geweld op 25 gemeenten websites.

Als afstudeerstage richtte ik een campagne op voor de GGZ en GGD over depressiepreventie, gecombineerd met positieve psychologie, getoetst aan de hand van wetenschap en focusgroepen, wat leidde tot een succesvol bezochte voorlichtingsavond, en dat terwijl het buiten met bakken uit de lucht kwam vallen.